تعرفه ها

در حال حاضر کارمزد خدمات مادیار به مدت شش ماه رایگان می باشد

بعد از  بازه ی شش ماهه تعرفه ها به صورت زیر می باشد

درگاه پرداخت اینترنتی 

نیم درصد هر تراکنش تا سقف 2000 تومان

صفحه پرداخت شخصی

مبلغ ثابت 500 تومان از هر تراکنش

فروشگاه اختصاصی

مبلغ ثابت 400 تومان از هر تراکنش